ကိုယ့္ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ကို သူငယ္ခ်င္းထံလြဲအပ္နည္း

မိမိ စိတ္ခ်ေသာသူ ႏွင့္ ခ်စ္သူကို password ေပးစရာမလိုဘဲ မိမိ အေကာင့္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးလို႔ရေအာင္လုပ္နည္းပါ။
ဒီနည္းေလးက မိမိ ခ်စ္သူက Password မသိပဲ မိမိ အေကာင့္ထဲဝင္ၿပီး Postတင္လို႔ရျခင္း Profile ေျပာင္းေပးလို႔ရျခင္း Friendလက္ခံေပးလို႔ရေအာင္လုပ္တဲ့ နည္းေလးပါ။
Messenger ကစာေတြေတာ့ဝင္ဖက္လို႔မရပါဘူး Screenshot မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္