ေဖ့ဘုတ္ေပၚက ခဏေရွွာင္ေနမယ္

Facebook Account ယာယီ ပိတ္ထားနည္း Deactivate လုပ္နည္း....
Messenger Deactivate လုပ္နည္း.....
မိမိFb acc ကို ခဏယာယီ ပိတ္ထားခ်င္သူမ်ားအတြက္ပါ...
ဒီလို လုပ္ထားရင္ တဖက္ကသူူကကိုယ့္Fb accကိုၾကည့္ရင္ Facebook User ေပၚေနပါလိမ့္မယ္....
Fb Login ျပန္ဝင္ခ်င္ရင္လဲ အရင္ Gmail ႏွင့္ Passwords နဲ႔ပဲ ျပန္ဝင္နိုင္ပါတယ္...

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္
Crd: ေအာင္ ေက်ာ္ ေက်ာ္