ေဖ့ဘုတ္မွာ Photo Lock ကာကြယ္နည္း


သူငယ္ခ်င္း ၅ေယာက္ကို မွန္ေအာင္ေရြးခ်ယ္မွ Account ျပန္သုံးလို႔မယ့္ Facebook Lock က်တဲ့ပုံစံျဖစ္လာရင္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ျဖစ္မေနဖို ့Friends ၅ဦးကိုႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားလို႔ရပါတယ္။
ဒီလိုေလးလုပ္ထားေတာ့ Friends Lock က်တဲ့အခါ Friend ၅ေယာက္ကို ခ်က္ခ်င္းေရြးခ်ယ္လိုက္ယုံပါဘဲ။
အေသးစိတ္ကို ပံုေလးေတြနဲ ့ရွင္းျပထားပါတယ္။

အသံုးလိုရင္ Share သြားပါ...